Technologies

Bauer BG 24 BS 70

Parameter Value
Height 22,8 m
Torque 222 kNm
Engine power 261 kW
Max pile diameter Ø1180 mm
Operating weight (with Kelly) 79,5 t
Pile types that we perform CFA, FDP, Urbšana ar Kelly


 

FDP technology

Full Displacement Pile – bez grunts izņemšanas, ar speciāla instrumenta palīdzību, kas tiek ieurbts ar lielu griezes momentu un lielu spiedienu.

Ar šo tehnoloģiju izbūvējam Ø360mm, Ø420mm un Ø520mm pāļus, līdz 21m dziļumam.

Priekšrocības:

 • High bearing capatity;
 • Minimal amount of spoil material;
 • Reduce concrete consumtion;
 • Vibation-free Instalation process
 • High level of productivity.

KELLY Casing tehnology

Urbpālis ar grunts izņemšanu, ar speciāla Kelly stieņa palīdzību un dažāda garuma apvalkcaurulēm (2m, 3m, 4m un 5m). Klasiska pāļu urbšanas sistēma, var izmantot visiem grunts tipiem.

Veicam pāļu urbšanu ar sekojošiem diametriem: Ø620mm, Ø880mm un Ø1140mm, līdz 32m dziļumam.

Priekšrocības:

 • minimāls grunts spiediens strādājot ēkas tuvumā;
 • liela diametra pāļu izbūve;
 • droša urbuma sienu aizsardzība no iebrukšanas;
 • augsta kvalitāte urbuma aizpildīšanai ar betonu;
 • iespēja veidot paplašinājumu ar bīdāmo ierīci, kas ļauj pilnībā izmantot pāļa pilnu nestspēju.

Double rotary technology

Šī tehnoloģija ir kombinācija no divām vietu urbpāļu tehnoloģijām - gliemežurbis (CFA tehnoloģija) ar apvalkcauruli (casing), kas ļauj izveidot pamatus jebkuros grunts apstakļos, tajā skaitā vājās un apūdeņotās. Tehnoloģija ļauj izbūvēt atsevišķus urbpāļus un "sienas gruntī" ar diametru 420mm un dziļumu līdz 17m. Šī pāļu izbūves metode ar mazāko iespējamo negatīvo ietekmi, veicot urbšanu blakus esošām ēkām. Apvalkcaurule nodrošina urbuma stabilitāti un nepieļauj lieku grunts izņēmšanu.

Advantages:

 • darbu izpildes laikā nav ievērojamu trokšņu un vibrācijas, kas dod iespēju veikt pāļu izbūvi blakus esošām ēkām, kā arī blīvi apdzīvotās vietās;
 • augsta pāļu produktivitāte;
 • kvalitatīva urbuma aizpildīšana ar betonu pie augsta spiediena;
 • iespēja izbūvēt „siena gruntī” tipa konstrukcijas, izmantojot vietas urbpāļus.

CFA technology

CFA (Drilling with Continuous Flight Auger) – pāļu urbšana ar gliemežurbi. Pāļu izbūve dažādos grunšu tipos: sausā vai pārpurvotā, irdenā vai blīvā, kā arī vājos iežos: šūnakmenī, kaļķakmenī, smilšakmenī u.c. Darbu izpildes laikā nav triecieniedarbības un vibrācijas.

  Bauer BG 24 BS 70 Bauer BG 25 H
Urbja diametrs, mm 450 406
Urbšanas dzīļums, m 14,5 16,5
 

Priekšrocības:

 • pāļu urbšana dažādās gruntīs, arī vājās;
 • iespējams veikt urbšanas darbus pilsētas apbūvētās teritorijās;
 • augsts produktivitātes līmenis.

Bauer BG 25 H

Parameter Value
Height 25,43 m
Torque 245 kNm
Engine power 300 kW
Max pile diameter Ø1140 mm
Operating weight (with Kelly) 95 t
Pile types that we perform CFA, FDP, Urbšana ar Kelly, VDW

 


Pile testing

Vispārējie dati

Būvnieki ir ieinteresēti, lai izbūvētā ēka būtu maksimāli droša, t.i. mehāniski stabila.

Pāļi – ir ēkas pamats, tos pārbauda ar dažādām metodēm, atkarībā no pāļu specifikācijas. Neatkarīgi no pāļu tehnoloģijas un to tehniskiem datiem (diametrs, garums, tips) veicam sekojošas pāļu pārbaudes:

 • pāļu statiskās pārbaudes;
 • pāļu dinamiskās pārbaudes;
 • ultraskaņas pārbaudes (pāļa veseluma pārbaude).

Pāļu pārbaudes notiek pēc ГОСТ 5686-94 „Грунты. Методы полевых испытаний сваями”. Pāļu pārbaudes pamatmērķis – ir pāļa nestspējas noteikšana atkarībā no pāļu tehniskiem datiem un ģeoloģijas. 

Pāļu pārbaudes iekārta

Speciāla pārbaudes iekārta ar sijām un enkuriem (sk. attēlā), ātri uzstādāma, t.i. ātra pāļu pārbaudes sagatavošana. Enkuri tiek ieurbti ar Bauer tehniku ar adapteru, visas sijas var uzstādīt ar Bauer tehniku vai autoceltni.

Iespējami arī individuāli pāļu pārbaudes risinājumi.

PIT (Pile Integriy Tester)

Pāļu veseluma pārbaude. Ir nesagraujoša pārbaudes metode, ar kuru ir iespējams pārbaudīt praktiski visu veida pāļus, pat koka un atklāt iespējamos defektus, kā plaisas, tukšumu, grunts ieslēgumus kā arī pāļu diametra un garuma izmaiņas. 

Programmnodrošinājums PIT-S dod iespēju grafiski attēlot skaņas viļņa kustību visā pāļa garumā, lai pēc iegūtā grafika izdarītu slēdzienus par pāļa veselumu.

Pāļa veseluma (integritātes) pārbaudes rezultāts ir skaņas ātruma grafiks attiecībā pret pāļa garumu. Visā garumā veselu pāļu grafikā līkne izmainās tikai pāļa galos (augšējais grafiks). Pālim ar defektu līkne tiek pārtraukta defekta atrašanās vietā (apakšējais grafiks).